Rezopol – oklejanie auta

materiał: karoseria wyklejona foliami

Comments are closed.